• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Pris og tilgang for lokale og ikke-lokale

Skjemautfylling

Høring om storviltjakt på Finnmarkseiendommen

Pris og tilgang for lokale og ikke-lokale

Høringpunkt 1 - Ulike priser for lokale og ikke-lokale

FeFo skal forvalte Finnmarkseiendommen til beste for innbyggerne i Finnmark. Det gjelder også elgforvaltningen. Et sentralt prinsipp i vår forvaltning er at de lokale har sterkest rett i sin hjemkommune. Både for småviltjakt og laksefiske har finnmarkinger billigere jakt og fiske i egen hjemkommune enn ellers i Finnmark. Småviltjegere og laksefiskere bosatt utenfor Finnmark betaler mer og har ikke like god tilgang.

For elgjakt er det i dag samme pris for alle, uansett hvor du bor og hvor du jakter.


Høringspunkt 2 - Adgang for bosatte utenfor Finnmark

Elgjakt er en rettighet for finnmarkinger. Bor du utenfor Finnmark har du ingen rett til elgjakt på Finnmarkseiendommen. I dag er det allikevel slik at bosatte utenfor Finnmark kan være med på et jaktlag, så lenge mer enn halvparten av jaktlaget samt jaktleder er bosatt i Finnmark. 

Blant de jaktlagene som søkte jakt i år var 195 av 2295 jegere (8,5 %) bosatt utenfor Finnmark. 150 av 443 søkerlag (34 %) hadde en eller flere medlemmer bosatt utenfor Finnmark.


Høringspunkt 3 - Definisjonen av innenbygdslag
I dag anses et jaktlag som innenbygds i en kommune dersom jaktleder og mer enn halve jaktlaget er fast bosatt i kommunen. Inntil 60 prosent av grunnkvoten forbeholdes innenbygds jaktlag. Ordningen er ment å gi lokale jegere den beste tilgangen på jakt i egen kommune.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader