• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til søker

Skjemautfylling

Giisá finnmarksloven

Informasjon til søker

Formålet med midlene er å bidra til tiltak som i særlig grad fremmer formålet i Finnmarksloven, og som ikke passer inn i de øvrige ordningene FeFo har.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som:

 • fremmer formålet i Finnmarksloven
 • bidrar til å sikre og ivareta de interesser som FeFo skal gjøre iht. Finnmarksloven
 • bidrar til å stryke posisjonen til rettighetshavere på FeFo-grunn
 • bidrar til positiv samfunnsutvikling

FeFo prioriterer få større prosjekter per år fram mange små.

Hvem kan søke

Alle som kan dokumentere evne til å gjennomføre tiltaket/prosjektet som planlagt. Det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Sammenslutning av bedrifter kan søke om tilskudd til tiltak som bidrar til positiv samfunnsutvikling lokalt eller regionalt.

Søknad

Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen den fastsatte fristen. Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 % av tiltakets direkte kostander (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

 • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
 • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
 • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet
 • tidsplan

Behandling hos FeFo

Søknader til denne ordningen avgjøres i FeFos styre etter innstilling fra direktør. Det er ingen klageadgang på denne beslutningen.

Søknadene behandles samlet og svar kan forventes normalt innen seks uker etter søknadsfristens utløp. Det kan imidlertid forekomme avvik av hensyn til møtedato for styremøter.

Før utbetaling skjer forutsettes det at tiltaket er fullfinansiert.

Rapportering

Den som har mottatt støtte skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket i ettertid. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest 1.12. Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år.

Midler som ikke er brukt, eller dersom midlene er brukt til andre ting enn formålet i søknaden uten tillatelse fra FeFo, skal i sin helhet betales tilbake. Midler det ikke er rapportert for regnes som ikke brukt og skal tilbakebetales.

Synliggjøring av støtte

Den som mottar midler skal i all informasjon og markedsføring av tiltaket synliggjøre at FeFo har støttet tiltaket.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader