• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til søker

Skjemautfylling

Giisá meahcásteapmi

Informasjon til søker

Pengene fra FeFo gis til tiltak med formål om å styrke tradisjonell utmarksbruk og
økt kunnskap om tradisjonelle utmarksbruk. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som

 • gir økt kunnskap om tradisjonell utmarksbruk, særlig rettet mot barn
  og unge
 • bidrar til å samle inn kunnskap om tradisjonell utmarksbruk og
  videreformidle det

Eksempler på tiltak som kan få støtte (listen er ikke uttømmende):

 • Arrangementer som demonstrer tradisjonelle jakt-, fangst- og
  fiskemetoder
 • Notfiske, garnfiske i innsjø, sjølaksefiske, garnfiske under isen
  (Juoŋastit), mm.
 • Kurs i pels-beredning
 • Kurs i trehåndverk/duodji
 • Kurs i sying av skaller og andre samiske klesplagg
 • Kurs i skjæring av sennagress
 • Kurs i gjenkjenning, høsting og bruk av planter og nyttevekster på
  Finnmarkseiendommen
 • Kurs i snarefangst

Hvem kan søke

Ordningen er primært rettet mot lag, foreninger og enkeltpersoner som ønsker å bidra til økt kompetanse innen tradisjonell utmarksbruk gjennom kurs, seminarer eller andre former for arrangement. Deler av midlene kan brukes av FeFo til tiltak som fremmer formålet for midlene.

Søknad

Vi trenger at du oppgir:

 • søkende forenings navn
 • kommune, formålet
 • beskrivelse av prosjektet og
 • begrunnelse for søknaden
 • totalbudsjett hvor egenandel er
 • spesifisert  kontaktperson
 • kontonummer

Dersom tiltaket ikke kan gjennomføres innen tilskuddsåret, skal det søkes om
godkjenning av tidsplan.

Søknadene avgjøres av direktøren, og det er ikke klageadgang på denne
avgjørelsen.

Rapportering

Tiltaket skal være gjennomført og det skal være levert en enkel rapport, med
bilder, om hvordan midlene er brukt innen 15. november det året tilskuddet er
gitt.

Penger som ikke er brukt innen 15. november skal tilbakebetales FeFo innen 1.
desember samme år med mindre annet er avtalt.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader