• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til søker

Skjemautfylling

Giisá infrastruktur

Informasjon til søker

Vårt formål er å bidra til å bygge større varig infrastruktur som gir økt bolyst og folkehelse. Vi vil bidra til prosjekter som gir økt aktivitet og verdiskaping ved å gjøre stedet/området mer attraktivt både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som:

 • bidrar til økt bolyst og stolthet
 • gjør stedet/området mer attraktivt som bosted
 • fremmer fysisk aktivitet og dermed bedre folkehelse
 • bidrar til at stedet/området blir mer attraktiv som reisemål
 • bidrar til at besøkende oppholder seg lenger på stedet/området

Vi prioriterer få større prosjekter per år framfor mange små.

Hvem kan søke?
Kommuner eller organisasjoner med en struktur og organisering som sannsynliggjør at organisasjonen vil bestå over lang tid. Dette fordi søkeren må kunne stå for vedlikehold over tid og eventuelt ha kapasitet til å fjerne anlegget dersom det kommer pålegg fra myndighetene om det.

Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha et ansvarlig styre.

Ordningen lyses ut i god tid før søknadsfrist. Søknader må være mottatt innen fastsatt frist.

Støtte fra FeFo kan ikke utgjøre mer enn 30 prosent av tiltakets direkte kostnader (det vil si utenom egeninnsats).

Søknaden må inneholde:

 • et totalbudsjett, hvor egenandel/dugnad og eventuelle andre tilskuddsmidler framkommer
 • hvordan bruken av FeFo-midlene skal benyttes
 • oversikt over de faktiske kostnader med prosjektet
 • dokumentasjon på alle offentlige tillatelser og tillatelse fra grunneier, samt erklæring/samtykke fra rettighetshavere og dokumentasjon på at vedkommende kommune er positiv til tiltaket
 • tidsplan

Søknadsfrist
1. mars

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader