• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Giisá samarbeid

Informasjon til søker

Formålet med ordningen er å ta et ansvar i samarbeid med andre for ulike tiltak som berører FeFo-grunn, og der FeFo ikke har hele det økonomiske og/eller det formelle ansvaret.

Den økonomiske rammen for ordningen med samarbeidstiltak fastsettes i de årlige budsjettene. I budsjettkommentarene fastsetter styret føringer for hvordan midlene prioriteres brukt det enkelte år.

FeFo prioriterer bl.a. samarbeidstiltak for:

  • opprydding av søppel i utmark
  • utsiktsrydding langs veier i Finnmark
  • opprydding i ansvarsforhold til infrastruktur i gamle hyttefelt

Listen er ikke uttømmende.

Hvem kan søke?

Kommuner, bygdelag, hytteforeninger, veilag, foreninger og lignende kan søke om tilskudd. Søker må være en ansvarlig organisasjon med regnskap og intern eller ekstern revisjon.
FeFo kan bruke deler av midlene til egne tiltak som som er i tråd med støtteordningens formål.

Søknadsfrist

1. september

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader