• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon til søker

Skjemautfylling

Giisá grønne midler

Informasjon til søker

Formålet med de grønne midlene fra FeFo skal stimulere til økt friluftsliv og bruk av naturen. Støtten gis fortrinnsvis til tiltak som har økt fysisk aktivitet som formål. Det gis normalt ikke støtte til etablering og drift av faste bygg og anlegg. Den økonomiske rammen for ordningen fastsettes i de årlige budsjettene.

FeFo prioriterer tiltak som

• fremmer det daglige og familievennlige friluftslivet
• fremmer aktivitet i nærområdet
• bidrar til at grupper med særlig behov blir aktivisert
• har barn og ungdom som målgrupper
• bidrar til at nye grupper får et tilbud
• kommer flest mulig til gode
• fremmer høstingsbasert friluftsliv

Hvem kan søke?

Frivillige lag og foreninger, velforeninger, bygdelag mv. Organisasjoner som har lokallag i flere enn fem kommuner i Finnmark, kan søke om støtte på tiltak på vegne av sine lokallag. FeFo kan gi støtte til andre enn lag/foreninger ved større samarbeidsprosjekter og til tiltak som får mange i aktivitet. FeFo kan bruke deler av midlene til egne tiltak som fremmer formålet for midlene.

Sluttrapportering

Søker skal levere en enkel rapport med bilder over tiltaket. Sluttrapportering (med regnskap) gjøres på eget skjema. Rapporteringen skal sendes inn så fort som mulig etter gjennomføring, og senest før søknadsfrist påfølgende år. Det er adgang til å søke utsettelse på bruken av midlene med ett år. Penger som ikke er benyttet eller rapportert for skal tilbakebetales. Søker som ikke har rapportert kan ikke påregne å få innvilget nye søknader.

Synliggjøring av støtte

Mottakere av grønne midler skal synliggjøre at FeFo støtter tiltaket.

Søknader som krever tillatelse fra grunneier og som ikke har vedlagt dokumentasjon på det, vil ikke bli behandlet.

Grunneiers tillatelse hos FeFo kan du søke her. 

Dette gjelder også søknader om tiltak på FeFo-grunn.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader