• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Tildelingsvilkår

Skjemautfylling

Søk sjølakseplass

Tildelingsvilkår

Hovedvilkåret for å få tildelt lakseplass er at søker er fast bosatt i kommunen jf. Finnmarkslovens § 22 b. FeFo kan likevel tillate andre enn kommunens innbyggere å fiske jf. § 25. Dette vil særlig være aktuelt i forhold til reindriftsutøvere og personer bosatt i nabokommunene.

I tillegg må ett av følgende vilkår være oppfylt:


Etter at den øvrige tildelingen av lakseplasser er klar kan lakseplasser tildeles med bakgrunn i unntaksbestemmelsen. Uavhengig av om tilleggsvilkårene er oppfylt kan tildeling skje blant annet for å sikre bosetningen i ytterdistriktene og/eller i næringssvake distrikter for å bidra til rekruttering for å ivareta tradisjonen.

Det kan tildeles rekrutteringsplass til bosatt ungdom under 25 år.

Det kan tildeles lakseplass til bosatte som kan dokumentere tilknytning til sjølaksefisket (også som hjelpesmann) og som ønsker å bevare kulturen og tradisjonen. FeFo kan prioritere hjelpesmenn som kan dokumentere at de har fisket sammen med sjølaksefiskere mer enn ti år.

Det kan tildeles lakseplass til bosatte pensjonister som kan dokumentere at de har drevet sjølaksefiske og primærnæring tidligere.

Utdanningsinstitusjoner kan tildeles to lakseplasser i opplæringsøyemed.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader